Najnowszy

Darmowe szkolenia dla organizacji charytatywnych

Działasz jako wolontariusz? Od dziś możesz otrzymać szkolenia, które pomogą Twojej organizacji rozwinąć skrzydła. Za udział w otrzymanym kursie nie zapłacicie jednak ani złotówki.Choć st

Czytaj więcej...

Dofinansowanie rozwojowe na szkolenia

admin 05.06.2018

Zestawienie przedsiębwzięć, które będą miały przyznaną pomoc unijną w obecnym roku:

E-administracja warunkiem rozwoju Polski. wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów administracji publicznej.

Unowocześnienie procesów wymiany i przetwarzania danych medycznych Centrum Medycznego MediCenter z partnerami biznesowymi poprzez wdrozenie elektronicznego modelu typu B2B

Kompletne zaprojektowanie dedykowanej infrastruktury dostępowej, w celu likwidacji białych plam w dostępie do szerokopasmowego Internetu na terenach wiejskich powiatów brzozowskiego i strzyżowskiego.

Budowa i wdrożenie innowacyjnej platformy B2B zamawiania usług i komunikacji ofertowej dla firm z branży wiedzy biznesowej opartej o automatyczną wymianę informacji zachodzących pomiędzy firmą Nowoczesna Firma S.A. a jej partnerami.

Budowa modelu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego

DM PLATFORM stworzenie calkowicie nowatorskiej platformy automatyzacji i optymalizacji aktualnego modelu monitoringu i analizy poziomu cukru dla społeczności cukrzyków w Polsce

Działania informacyjno-promocyjne realizowane dla osi priorytetowych nr 3, 4, 5 i 6 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospdoarka będących w gestii Ministerstwa Gospodarki jako Instytucji Pośredniczącej.

Eksperymentalna adaptacja metod aerogeofizycznych dla opracowania narzędzi efektywnego monitorowania stanu wałów przeciwpowodziowych i innych liniowych obiektów infrastruktury lądowej|Innowacyjny toromierz samosterujący wykorzystujący inercyjne i optyczne techniki pomiarowe - badania przemysłowe i prace rozwojowe nad opracowaniem prototypu.

Kompleksowe połączenie systemów telekomunikacyjnych w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzących pomiędzy firmą TTCP a jego Dostawcami i Odbiorcami urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

IT SPIRIT : wdrożenie procesu integrującego procesy organizacyjno finansowe polegające na elektronicznej wymianie danych w zakresie zarządzania czasem, zleceń, kosztorysów, projektów, dokumentow księgowych, windykacji, bazy i archiwum.

Narzędzie do automatycznego tworzenia środowiska IT do komputerowego wsparcia metody projektów oraz samodzielnego tworzenia i zarządzania portalem teleinformatycznym placówki oświatowej

Ochrona własności przemysłowej wynalazku: podręczny akumulator energii odnawialnej pozyskiwanej z cienkowarstwowych ogniw fotowoltaicznych umieszczonych na samochodach.

Zaprojektowanie i wdrożenie modelu B2B w celu zwiększenia efektywności współpracy spółki Grupa Maestro Doradcy Finansowi Sp. z o.o. z Partnerami biznesowymi.

Optymalizacja rynku usług projektowych na internetowej platformie umożliwiającej przedsiębiorcom wyszukiwanie projektantów oraz budowę zespołów projektowych.

Outwork.pl nowatorska platforma udostępniająca unikalne narzędzia dla osób zainteresowanych freelancingiem zarówno zleceniobiorców jak i zleceniodawców.

Portal E-SYNDYK - bogata skarbnica wiedzy z zakresu likwidacji przedsiębiorstw oraz efektywne e-narzędzie kompleksowej obsługi syndyka i aktualnego modelu upadłości.

Rozwój Studio55 Sp.J. poprzez zaimplementowanie od a do Z oprogramowania umożliwiającego integrację z zewnętrznymi systemami informatycznymi oraz automatyzację procesów B2B

SSS (Studencki Serwis Szkoleniowy): usługowa platforma e-learningowa, przeznaczona dla podmiotów szkoleniowych, które zamierzają podjąć wyzwanie w postaci prowadzenia nauczania przez Internet; nauczania skierowanego ściśle do jednej grupy docelowej: studentów

Zaprojektowanie innowacyjnego modelu B2B zaawansowanej wymiany i przetwarzania danych w czasie rzeczywistym pomiędzy otodojazd.pl a partnerami biznesowymi w celu zintensyfikowania świadczenia usług carpoolingowych w Polsce

Stworzenie inteligentnych platform cyfrowych wspomagających drogą elektroniczną działalność sektora MŚP w zakresie organizacji produkcji i dystrybucji towarów.

Zaprojektowanie mobilnego serwisu zautomatyzowanej pomocy prawnej, sprzyjającej zarówno powstawaniu nowych przedsiębiorców, jak i oferowanej funkcjonującym na rynku firmom: www.dzial-prawny.pl.

Stworzenie internetowej platformy cyfrowej do budowy i zarządzania mobilnymi aplikacjami z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości bazującej na danych geolokalizacyjnych.

Stworzenie nowoczesnej infrastruktury informatycznej umożliwiającej automatyczne przetwarzanie i wymianę danych pomiędzy użytkownikami w pełni kompleksowego systemu.|Stworzenie serwisu zdalnego świadczącego e-usługę efektywnego zarządzania procesem obsługi zgłoszeń klientów optymalizującego wykorzystanie posiadanych zasobów

System B2B wspomagający obsługę informatyczną firm poprzez elektroniczną wymianę danych pomiędzy systemami ITmi partnerów wraz z usługą HelpDesk w modelu SaaS.

Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych między MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi

Uzyskanie ochrony patentowejw Europie na wynalazek nowego sposobu uzyskiwania nanoproduktu użytecznego w profilaktyce i medycynie ludzkiej i weterynaryjnej

Uzyskanie ochrony własności przemysłowej na Układ do elektrostymulacji tusz mięsa prądem stałym” w 15-tu państwach o największej produkcji wołowiny na świecie.

Wdrożenie dedykowanego systemu IT typu B2B w firmie Pracownia Kreatywna Sp. z o.o.w celu usprawnienia modeli zachodzących pomiędzy Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi.

Wdrożenie elektronicznego procesu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami spedycji, informacji i kontroli, magazynowania, obsługi zamówień i ofertowania.

Zaimplementowanie od podstaw w pełni nowatorskiego procesu B2B wspomagającego planowanie i zarządzanie projektami edukacyjnymi dla branży farmaceutycznej w celu automatyzacji modeli biznesowych pomiędzy firmą S&P Partners i jej partnerami.

Wdrożenie calkowicie nowatorskiej w skali europejskiej platformy B2B w firmie Metronic Systems w celu automatyzacji aktualnego modelu wymiany danych i informacji z partnerami biznesowymi|Wdrożenie teleinformatycznego systemu ogłoszeniowo-aukcyjnego klasy B2B, mającego na celu kojarzenie przedsiębiorców posiadających odpady poprodukcyjne lub towary zalegające na magazynie.

Zaimplementowanie od podstaw nowego modelu zdalnego, w celu informatyzacji modeli biznesowych realizowanych przez Kaplast Sp. z o.o. z partnerami zagranicznymi.

Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B zwiększającego efektywność współpracy pomiędzy Fruit Logistics Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi poprzez automatyzację wymiany danych

Zaimplementowanie od podstaw modelu B2B integrującego zarządzanie procesami biznesowymi w zakresie składania i realizacji zamówień, realizacji zamówień oraz rozliczania kosztów.

Zaimplementowanie od podstaw systemu B2B pomiędzy Global Rent a Car S.A. i jego partnerami w celu automatyzacji modeli biznesowych w zakresie wynajmu samochodów oraz obiegu dokumentów księgowych.

Wdrożenie w pełni kompleksowego Systemu Informatycznego - narzędzia do automatycznej wymiany informacji pomiędzy współpracującymi przedsiębiorstwami branży medycznej.

Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazków dot. nowej generacji past opartych na nanoproszku srebra przeznaczonych do nakładania sitodrukiem.

Wsparcie na pozyskanie ochrony prawnejwynalazku: Metoda zwiększania pojemności nośników pamięci przenośnej oraz pamięci urządzeń przenośnych jak tablet czy smartfon”.

WszystkoNaRaty.pl - Wdrożenie portalu aukcyjnego w modelu B2C/B2B, w ramach którego jedyną dostępną formą finansowania zakupów jest zaciągnięcie kredytu ratalnego, gotówkowego lub na karcie kredytowej

Dzierżawienie i wdrożenie nowoczesnego procesu klasy B2B o roboczej nazwie ISM B2B, integrującego procesy biznesowe zachodzące pomiędzy Polską Grupą Merchandisingową a jej partnerami biznesowymiTagi: